Drivkraft
for fremtidens
verdier

Vi ser etter investeringer som er riktige i forhold til hva vi tror på. Når vi finner de strekker vi oss for å skape utvikling og bærekraftig vekst. Les mer >

Bedriftsinvesteringer

Vi jobber med sterke industribedrifter med internasjonalt potensiale. Les mer >

Eiendom

Sammen med solide partnere og med et langsiktig perspektiv engasjerer vi oss i spennende eiendomsinvesteringer innenfor flere segmenter. Les mer >

Finans

I samråd med dyktige rådgivere investerer vi i ulike fond med lav risiko og lang horisont. Les mer >
Langsiktig industriutvikling
siden 1932. Les mer >
Langsiktig industri-
utvikling siden 1932.
Les mer >
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.